Rangpur Jaiya Dekhi Ronger Mela Lyrics

Rangpur Jaiya Dekhi Ronger Mela is a Bengali folk song. Prank King is remaking the song and give title is Rangpurer Maiya. Rangpur Jaiya Dekhi Roner Mela (রংপুর যাইয়া দেখি রঙের মেলা) lyrics has given below. Rangpure Jaiya Dekhi Rongeri MelaJanala Khule Dekhi Obak ChaiyaPagol Koreche Amay Rangpurer Maiya Hailo Chera Hal Bai Futbalur ChoreHalkhan …

Rangpur Jaiya Dekhi Ronger Mela Lyrics Read More »